VOB Analiz,VOB Al-Sat Tahminleri

Formasyonlar

BAYRAK FORMASYONU

Yükseliş ve düşüş trendlerinde fiyatların sıkıştığı devam formasyonlarıdır.Yükselme trendi bayrakları ve düşüş trendi bayrakları şeklinde görülür. Oluşumu : Hızlı yükseliş ve düşüşlerden sonra fiyatlar aniden duraklar. Yükseliş trendinde fiyatlar sağa ve aşağı doğru kısa dalgalanma serileri oluştururlar. Düşüş trendinde fiyatlar sağa ve yukarı doğru kısa dalgalanma serileri oluştururlar. Yazının Devamını Oku »

YÜKSELEN KAMA (TAKOZ) FORMASYONU

Fiyatların düşeceğine işaret eden devam formasyonudur. Oluşumu : Fiyatların düşüşü bir noktada durur ve yukarı hareket yapar. İlk dip oluşur. Burası formasyonun alt başlangıç noktasıdır. Fiyatlar sağa ve yukarı dalgalanmalar yaparak hareket eder. Bu küçük fiyat dalgalanmalarındaki dipler ve tepeler hep yukarıda olur. Dipleri birleştiren sağa ve yukarı eğimli bir çizgi çizilir. Bu çizgi, formasyonun alt sınırıdır. Yazının Devamını Oku »

DÜŞEN KAMA (TAKOZ) FORMASYONU

Fiyatların yükseleceğine işaret eden devam formasyonudur. Oluşumu : Fiyatlar yükseldikten sonra durur ve geriler. İlk tepe oluşur. Bu, formasyonun üst başlangıç noktasıdır. Buradan itibaren fiyatlar ters yönde gelişmeye başlar. Düşüşten itibaren fiyatlar tekrar yukarı hareket eder ama ilk tepeyi geçemez. Sağa ve aşağı doğru tepeler dizisi oluşur. Yazının Devamını Oku »

DÜŞEN ÜÇGEN FORMASYONU

Yükseliş trendlerinin sonlarında dönüş formasyonu olarak, düşüş trendlerinin ortalarında devam formasyonu olarak görülür. Oluşumu : Yükseliş trendlerinin sonunda fiyatlar durur ve aşağı doğru hareket eder. Bu düşüş hareketi fazla ilerlemeden durur ve tekrar yukarı hareket eder. Bu yukarı hareket, bir önceki tepe seviyesine ulaşmadan durur ve tekrar düşmeye başlar. Bu düşüş, bir önceki dip seviyesinde durur. Bu hareketler devam eder. Yükselişler hep bir önceki tepeye varmadan döner ve düşüşler hep aynı seviyede durur. Yazının Devamını Oku »

YÜKSELEN ÜÇGEN FORMASYONU

Düşüş trendlerinin sonlarında dönüş formasyonu olarak, yükseliş trendlerinin ortalarında devam formasyonu olarak görülür. Oluşumu : Düşüş trendinin sonunda fiyatlar durur ve yukarı hareket eder. Yukarı doğru olan bu hareket fazla ileri gidemeden durur, tekrar geriler. Gerileyen fiyatlar bir önceki dip seviyesine ulaşmadan durur ve tekrar yukarı hareket eder. Bu çıkış bir önceki tepe seviyesinde durur. İlk iki üst seviye birleştirilir ve çizgi sağa doğru uzatılır. Bu üçgenin üst seviyesidir. Yatay veya yataya yakındır. Alt seviye yukarı eğimli bir çizgi olarak görülür. Bu hareketler bir süre devam eder. Üst seviye çizgisi düz, alt seviye çizgisi sağa yukarı eğimli bir üçgen görüntüsü ortaya çıkar ki bu “ yükselen üçgen ” dir. Yazının Devamını Oku »

ÜÇGEN FORMASYONLARI

En ilginç formasyonlardır. Hem dönüş, hem de devam formasyonu olarak görülüp incelenmelidir. Üçgenler üç şekilde oluşurlar. SİMETRİK ÜÇGENLER, YÜKSELEN ÜÇGENLER, DÜŞEN ÜÇGENLER. SİMETRİK ÜÇGEN FORMASYONU Yükseliş ve düşüş trendlerinin sonlarında trend dönüş formasyonu olarak, fiyatların aşağı ve yukarı hareketleri esnasında devam formasyonu olarak görülür. Yazının Devamını Oku »

İKİLİ – ÜÇLÜ DİP VE TEPELER FORMASYONU

Yükseliş ve düşüş trendlerinin sonlarında görülür. Oluşumu : Yükseliş ve düşüş trendlerinin sonlarında fiyatlar bir noktada durur ve tekrar aksi hareketi yapar. Burada ilk dip veya tepe oluşur. Fiyatlar bir süre yatay hareket eder, tekrar aynı dip veya tepeye doğru hareket eder. Ama o seviyeyi geçemez veya düşemez. İkinci dip veya tepe oluşur. Bu dip veya tepeler genellikle yatay veya yataya yakın hareket eder. Şüpheli bir resim görüntüsüdür. Yazının Devamını Oku »

TERS OMUZ BAŞ OMUZ FORMASYONU

Düşüş trendinin sonlarında görülür. Tepede oluşan omuz-baş-omuz formasyonunun ters çevrilmiş hali gibidir. Oluşumu : Fiyatlar hızla düştükten sonra durur ve artışa geçer. Bu “ sol omuz ”dur. Fiyatların artışı durur ve sol omuzun altına kadar geriler. Bunu takiben fiyatlarda bir canlanma olur ve sol omuzun üzerinde bir seviyeye çıkar. Bu “ baş ”tır. Fiyatlar tekrar başın en düşük seviyesine ulaşamayacak seviyeye kadar düşüşünü sürdürür ve tekrar canlanarak yukarı hareket eder. Bu “ sağ omuz ”dur. Sol omuz, başın tepe noktaları sağa doğru uzatıldığında, ortaya çıkan çizgiye “ boyun çizgisi ” denilir. Bu çizgi direnç noktası gibi görülse de gerçekte direnç çizgisi değildir. Genellikle yatay veya aşağı eğimli olur. Yazının Devamını Oku »

OMUZ BAŞ OMUZ FORMASYONU

Yükselen trend sonlarında görülür. Oluşumu : Yükselen trend sonlarında görülen ralli ile hisse senedine yeni alıcılar gelir, fiyatlar yükselir. Daha sonra fiyatlarda bir gerileme görülür ki bu “ sol omuz ” dur. Bu gerilemeden bir süre sonra fiyatlar tekrar yükselir. Alıcılar daha isteklidir. Buradaki yükseliş sol omuzdan daha yüksek bir seviyeye çıkar. Ancak bu talep geçici olduğundan fiyatlar gerilemeye başlar ve durur. Burada oluşan şekil “ baş ” tır. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu gerilemenin sol omuz tepesinden daha aşağı seviyeye inmesi gerektiğidir. Yazının Devamını Oku »

Formasyon nedir? Vob’da formasyonlar

Hisse senetlerinin trendler halinde hareket ettiğini biliyoruz. İster yukarı, ister yatay, ister aşağı hareket etsin bunların hepsi trenddir. Hisse senedinin yönüdür. Bir gün herhangi bir nedenle bu hisse senetleri yön değiştirir. Yön değiştirme esnasında hisse senetlerinin fiyat ve hacim hareketlerinde bazı değişiklikler görülür. Teknik analistler, eski verilerden elde ettikleri yön değiştirmelere, grafiklerden örnekler bulmuşlar ve zaman içerisinde bunların doğruluğunu kabul etmişlerdir. İşte bu olaylara formasyonlar diyoruz. Bu formasyonların bazıları trend dönüşünü hazırlarken, bazıları da trendin devamının olduğunu belirtir. Ancak hiçbir formasyonun yüzde yüz güvenilir olmadığı unutulmamalıdır. Yazının Devamını Oku »
Etiket Bulutu